APItecture

Breng data tot leven

APItecture digitaliseert, automatiseert en optimaliseert bedrijfsprocessen, en zet deze om in web services. Hierdoor zijn deze processen herbruikbaar ("as a service") en meetbaar.

Web services zijn eigenlijk websites die door andere computers gelezen kunnen worden (als je daarvoor toestemming geeft). Op die manier kun je interne processen aansluiten op externe processen, zoals die van leveranciers, en op apps voor bijvoorbeeld klanten of werknemers.

Data services

- digitalisering

- opschonen

- analyse

- modellering

- optimalisatie

- transformatie

- exporteren

- opslag, backup, beveiliging

Data service automatisering

- databases

- service architectuur

- application programming interfaces (API's)

- machine learning data services

- client libraries

- plugins

- (web) apps